วัน-เดือน-ปี คณิตเสริม  คณิตหลัก
21-6-2564 Click  -ไม่มี-
23-6-2564 Click  -ไม่มี-
28-6-2564 Click  -ไม่มี-
30-6-2564 Click  -ไม่มี-
01-7-2564 Click  -ไม่มี-
05-7-2564 Click  -ไม่มี-
12-7-2564  Click  Click 
15-7-2564 Click  Click 
19-7-2564 Click  Click 
21-7-2564 Click  -ไม่มี-
22-7-2564 Click  Click 
29-7-2564 Click  Click 
04-8-2564 Click  -ไม่มี-
05-8-2564 Click  Click 
09-8-2564 Click  Click 
16-8-2564 Click  Click 
18-8-2564 Click  -ไม่มี-
19-8-2564 Click  Click 
23-8-2564 Click  Click 
25-8-2564 Click  -ไม่มี-
26-8-2564 Click  Click 
30-8-2564 Click  Click 
02-9-2564 Click  -ไม่ได้อัด / file มีปัญหา-
06-9-2564 Click  Click 
08-9-2564 Click  -ไม่มี-
09-9-2564 Click  Click 
13-9-2564 Click  -ไม่ได้อัด / file มีปัญหา-
20-9-2564 Click  -ไม่ได้อัด / file มีปัญหา-